معنی و ترجمه کلمه it comes from above به فارسی it comes from above یعنی چه

it comes from above


ازبالامى ايد،ازاسمان مى رسد،ازجانب خدا مى رسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها