معنی و ترجمه کلمه querulousness به فارسی querulousness یعنی چه

querulousness


کج خلقى ،زودرنجى ،خوى ناله کردن وگله زارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها