معنی و ترجمه کلمه anchorage distance به فارسی anchorage distance یعنی چه

anchorage distance


عمران : فاصله تکيه گاهى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها