معنی و ترجمه کلمه aim-7 (sparrow) به فارسی aim-7 (sparrow) یعنی چه

aim-7 (sparrow)


علوم نظامى : موشک اسپارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها