معنی و ترجمه کلمه trefoil به فارسی trefoil یعنی چه

trefoil


(گ.ش ).شبدر سه برگه ،سه پره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها