معنی و ترجمه کلمه jerky به فارسی jerky یعنی چه

jerky


نامنظم رونده ،تشنجى ،متناوب ،خشکانده شده در افتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها