معنی و ترجمه کلمه مودار به انگلیسی مودار یعنی چه

مودار

ciliary
ciliate
ciliolated
cracked
crazed
hispid
pilose
plumose
villous
whisker
whiskery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها