معنی و ترجمه کلمه unit kilometer به فارسی unit kilometer یعنی چه

unit kilometer


مصرف کيلومترى يکان( مقدار بنزين لازم براى حرکت دادن يکان بمسافت يک کيلومتر)
علوم نظامى : مصرف کيلومترى يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها