معنی و ترجمه کلمه main effort به فارسی main effort یعنی چه

main effort


تلاش اصلى
علوم نظامى : تلاش اصلى نيروها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها