معنی و ترجمه کلمه tail group به فارسی tail group یعنی چه

tail group


علوم هوايى : مجموعه دم که بعنوان يک واحد يا جزئى از هواپيما مسوب ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها