معنی و ترجمه کلمه ول به انگلیسی ول یعنی چه

ول

baggy
flagging
irresoluble
licentious
loose
loppy
unbridled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها