معنی و ترجمه کلمه boast به فارسی boast یعنی چه

boast


: )n.(خرده الماسى که براى شيشه برى بکار رود، : )vt.& vi.(لاف ،مباهات ،باليدن ،خودستايى کردن ،سخن اغراق اميز گفتن ،به رخ کشيدن ،رجز خواندن
ورزش : ضربه از گوشه که بطور اريب بديوار کناره و بعد به ديوار مقابل بخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها