معنی و ترجمه کلمه چوب یا میله اهرم پارو به انگلیسی چوب یا میله اهرم پارو یعنی چه

چوب یا میله اهرم پارو

thole


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها