معنی و ترجمه کلمه suffering economy به فارسی suffering economy یعنی چه

suffering economy


بازرگانى : اقتصاد اسيب ديده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها