معنی و ترجمه کلمه داراى نرمه بودن به انگلیسی داراى نرمه بودن یعنی چه

داراى نرمه بودن

lobation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها