معنی و ترجمه کلمه gardening به فارسی gardening یعنی چه

gardening


باغبانى
علوم مهندسى : باغبانى
ورزش : کندن علفهاى سر راه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها