معنی و ترجمه کلمه inside diameter به فارسی inside diameter یعنی چه

inside diameter


قطر داخلى
علوم مهندسى : قطر هسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها