معنی و ترجمه کلمه induction heating coil به فارسی induction heating coil یعنی چه

induction heating coil


اندوکتور
علوم مهندسى : بوبين گرمايش القائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها