معنی و ترجمه کلمه paper-pencil test به فارسی paper-pencil test یعنی چه

paper-pencil test


روانشناسى : ازمون نوشتارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها