معنی و ترجمه کلمه capitular به فارسی capitular یعنی چه

capitular


فصلى ،مربوط بفصل( کتاب)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها