معنی و ترجمه کلمه واقع در جلو محور بدن به انگلیسی واقع در جلو محور بدن یعنی چه

واقع در جلو محور بدن

preaxial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها