معنی و ترجمه کلمه offeror به فارسی offeror یعنی چه

offeror


ايجاب کننده ،موجب ،پيشنهاد دهنده ،فروشنده
قانون ـ فقه : پيشنهاد دهنده در عقود
بازرگانى : عرضه کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها