معنی و ترجمه کلمه distrust به فارسی distrust یعنی چه

distrust


بى اعتمادى ،بدگمانى ،سوءظن ،اعتماد نداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها