معنی و ترجمه کلمه فرضیه اى که خدا را مرکب از کلیه نیروها و پدیده هاى طبیعى مى داند به انگلیسی فرضیه اى که خدا را مرکب از کلیه نیروها و پدیده هاى طبیعى مى داند یعنی چه

فرضیه اى که خدا را مرکب از کلیه نیروها و پدیده هاى طبیعى مى داند

pantheism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها