معنی و ترجمه کلمه spanner به فارسی spanner یعنی چه

spanner


اچار پيچکشى ،اچار تخت ،اچار،مهره پيچ ،مهره گشا،بست ،بندقيقاجى ،ميله الصاقى ،گلنگدن ،وجب کننده
علوم مهندسى : مهره گشا
معمارى : اچار
علوم نظامى : اچار دو سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها