معنی و ترجمه کلمه فروشگاه زنجیرى به انگلیسی فروشگاه زنجیرى یعنی چه

فروشگاه زنجیرى

chain store

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها