معنی و ترجمه کلمه penetration به فارسی penetration یعنی چه

penetration


نفوذ در جبهه دشمن ،داخل شدن درصفوف دشمن ،رخنه کردن ،نفوذ،حلول ،کاوش ،زيرکى ،کياست ،فراست
علوم مهندسى : نفوذ
کامپيوتر : نفوذ
عمران : نفوذ
معمارى : دخول
قانون ـ فقه : دخول
شيمى : نفوذ
رو انشناسى : ادخال
علوم نظامى : نفوذ در شبکه اطلاعات يا ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها