معنی و ترجمه کلمه pollution به فارسی pollution یعنی چه

pollution


لوث ،الودگى ،کثافت ،ناپاکى
علوم مهندسى : ناپاکى
روانشناسى : الودگى
زيست شناسى : الودگى
بازرگانى : الودگى
علوم هوايى : الودگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها