معنی و ترجمه کلمه hay fork به فارسی hay fork یعنی چه

hay fork


چنگک ،چنگال مخصوص بلند کردن بسته علف ويونجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها