معنی و ترجمه کلمه فلورید سدیم و آلومینیم به انگلیسی فلورید سدیم و آلومینیم یعنی چه

فلورید سدیم و آلومینیم

cryolite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها