معنی و ترجمه کلمه فورى رفتن به انگلیسی فورى رفتن یعنی چه

فورى رفتن

scram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها