معنی و ترجمه کلمه gofer به فارسی gofer یعنی چه

gofer


کلوچه اى که درميان دواهن بشکل شان عسل ميپزندوهمان شکل رابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها