معنی و ترجمه کلمه cost expenditure به فارسی cost expenditure یعنی چه

cost expenditure


علوم مهندسى : هزينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها