معنی و ترجمه کلمه کارگر عرشه کشتى به انگلیسی کارگر عرشه کشتى یعنی چه

کارگر عرشه کشتى

deckhand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها