معنی و ترجمه کلمه بسط مقال دادن به انگلیسی بسط مقال دادن یعنی چه

بسط مقال دادن

descant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها