معنی و ترجمه کلمه excellency به فارسی excellency یعنی چه

excellency


جناب اقاى ،عاليجناب(باحرف بزرگ)،برترى ،خوبى ،علو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها