معنی و ترجمه کلمه از زیر یوغ آزاد کردن به انگلیسی از زیر یوغ آزاد کردن یعنی چه

از زیر یوغ آزاد کردن

unyoke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها