معنی و ترجمه کلمه فصد به انگلیسی فصد یعنی چه

فصد

bleeding
phlebotomy
venesection
venisection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها