معنی و ترجمه کلمه بیم به انگلیسی بیم یعنی چه

بیم

apprehension
awe
care
dread
fear
funk
misgiving
phobia
qualm
scare
scruple
scrupulosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها