معنی و ترجمه کلمه با اشعه ایکس امتحان کردن به انگلیسی با اشعه ایکس امتحان کردن یعنی چه

با اشعه ایکس امتحان کردن

x ray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها