معنی و ترجمه کلمه گله گرگ به انگلیسی گله گرگ یعنی چه

گله گرگ

wolf pack


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها