معنی و ترجمه کلمه potable به فارسی potable یعنی چه

potable


اشاميدنى ،نوشيدنى ،قابل شرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها