معنی و ترجمه کلمه حرص و آز براى به دست آوردن مال به انگلیسی حرص و آز براى به دست آوردن مال یعنی چه

حرص و آز براى به دست آوردن مال

cupidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها