معنی و ترجمه کلمه dynasty به فارسی dynasty یعنی چه

dynasty


سلسله ،دودمان ،خاندان پادشاهان ،ال
ورزش : قهرمان چندساله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها