معنی و ترجمه کلمه parity به فارسی parity یعنی چه

parity


of status between parties to marriageکفائت ،مساوات ،قياس ،يکسانى ،تعادل قوا،همطرازى قوا،توازن قواى نظامى ،برابرى ،تساوى ،زوج بودن ،تعادل ،جفتى ،توازن ،زوجيت
علوم مهندسى : مشابهت
کامپيوتر : بيت توازن
قانون ـ فقه : کفو بو دن
شيمى : زوجيت
بازرگانى : برابرى ،تساوى
علوم نظامى : تعادل نيروى نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها