معنی و ترجمه کلمه pantile به فارسی pantile یعنی چه

pantile


سفال( بام)،اجر کاشى ناودانى مخصوص بام(مثل سفالهاى ناودانى)،سوفال
معمارى : سفال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها