معنی و ترجمه کلمه haustorium به فارسی haustorium یعنی چه

haustorium


(گ.ش ).الت مکنده گياه انگلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها