معنی و ترجمه کلمه pharyngitis به فارسی pharyngitis یعنی چه

pharyngitis


(طب )التهاب حلق ،التهاب گلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها