معنی و ترجمه کلمه clap به فارسی clap یعنی چه

clap


کف زدن ،صداى دست زدن ،ترق تراق ،صداى ناگهانى
علوم مهندسى : بر هم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها