معنی و ترجمه کلمه الک به انگلیسی الک یعنی چه

الک

bolter
harp
scalp
sieve
sift


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها